wtorek, 12 lipca 2016

Wiersze nowe
Testament


Pisanie poezji to grzech pierworodny.
Nadałeś mi panie imię pospolite
teraz kłaniam się innym ale moje słowa
jak gołębie pióra trzymają się ulicy,
będę z wami szczerszy od kaplicy.

Bywaj poezjo matko wiecznych trupów.

Ja dodatek do śmiertelnej formy
z  biogramem krótszym od nekrologu
żebyś Boże miał spokój - zamilkłem.
Dni, które mi pozostały ustawię w szeregu
tylko nocami będę sobą, nocą też odejdę.

5 lipca 2016Ostatni wiersz

Mój czas  powoli się kończy
jak złocisty płyn na dnie naczynia.

Nie dopiję do końca w obawie 

że już nigdy więcej 
nikt mi do szkła nie naleje, 
ani nie zaprosi do stołu 
(bo stół nie jest dla martwych).

Żyjesz jeszcze piękna kobieto

i ptaki w alejce żyją.
Czesiek który niedawno umarł
żyje w moim wierszu.

Tylko ja umieram piórem 

które wie pierwsze o śmierci. 

Umieram papierem 

który krwawi ostatni. 


Prawda
Niech się młody poeta nie łudzi,
wiele czasu upłynie  zanim doczeka
starości. Wiele jego poezji odejdzie
w zapomnienie. Sam pozostanie
ze swoją śmiercią w samotności,
a jeszcze nikt mu nie zapali świeczki
na grobie.

piątek, 8 lipca 2016

95 lat ZLP w PoznaniuW gościnnym wnętrzu Biblioteki Raczyńskich, odbyły się  uroczyste obchody 95 - lecia istnienia poznańskiego oddziału ZLP. Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń i związków twórczych, przedstawiciele nauki, kultury i oświaty. Nie zabrakło sympatyków literatury, czytelników, twórców artystycznych, zaprzyjaźnionych z nami literatów zrzeszonych w innych związkach i oddziałach ZLP ( Beata Patrycja Klary i Marek Stachowiak z Gorzowa Wlkp) oraz niezrzeszeni. Prezes Paweł Kuszyński, przedstawił w swoim wystąpieniu historyczny zarys działalności oddziału, wymienił tych wszystkich, którzy stanowili o sile poznańskiej literatury. Wymienił także tych, którzy obecnie kontynuują dzieło swoich wielkich poprzedników. Zofia Grabowska-Andrijew, przypomniała najważniejsze momenty w dziejach oddziału. Scharakteryzowała poszczególne okresy literackie, omówiła znaczenie postaw twórczych: Wojciecha Bąka, Stanisława Barańczaka, Nikosa Chadzinikolau. Znaczenie Grupy Wierzbak,  której założycielami byli: Marian Grzeszczak, Konrad Sutarski, Ryszard Danecki. Dzisiaj po latach, to samo można powiedzieć o twórczości Edmunda Pietryka, Lecha Konopińskiego, Heleny Gordziej, Urszuli Zybury- najlepszej obecnie polskiej aforystki. W dalszej kolejności dorobek -Tomasza Rzepy, Lecha Lamenta, Danuty Bartosz, Pawła Kuszczyńskiego, Aresa Chadzinikolau, Piotra Prokopiaka, Zbigniewa Gordzieja, Ryszarda Podlewskiego, Jerzego Utkina, Barbary Tylman, Stanisławy Łowińskiej, Brygidy Mielczarek, Krystyny Mazur, Kamilii Kampy, Anny Andrych, Marii Duszka, Krystyny Grys, Zdzisławy Kaczmarek, Elżbiety Krasińskiej, Kaliny Izabelli Zioły, Stanisława Leona Machowiaka, Krzysztofa Galasa, Wandy Wasik,  Dominika Górnego, Marii M. Pocgaj. Jana Kantego Pytla, Anny Marii Zalewskiej oraz zmarłych niedawno: Jolanty Nowak-Węklarowej, Tadeusza Stirmera i Marka Kośmidra. I wielu innych członków naszego oddziału.

   Na uroczystość przybyli także znani poznańscy poeci: Marek Słomiak, Piotr Bagiński, Maciej Porzycki, Edyta Kulczak. Ikona środowiska poznańskich poetów- Jerzy Grupiński - wielce zasłużony dla poznańskiej poezji, oraz małżeństwo Szwarców-  redagujących Protokół Kulturalny, znanych w kraju z działalności krytycznoliterackiej, współpracujących z kwartalnikiem,  Latarnia Morska. Liczna widownia brawami nagradzała poetów recytujących swoje najnowsze wiersze. Do późnych godzin nocnych biesiadowaliśmy w Warzelni, w okolicy Starego Rynku. Poetyckich emocji nie zakłóciły chóralne śpiewy kibiców piłkarskich. W Bibliotece Raczyńskich, wygrała poezja. Raz jeszcze na przekór wszystkiemu.


                                                 Jerzy Grupiński zajmuje miejsce na sali.
                                                  z troską o to, aby nie zabrakło miejsc na sali,
                                        Edyta Kulczak w rozmowie z Jerzym Grupińskim

                            Jedna z liderek naszego oddziału, Urszula Zybura, świetna aforystka
                                            niezastąpiona Ania Andrych, świetna poetka,
                                                                        widok ogólny

                                                      Anna Andrych recytuje wiersz


                                                                    czytam swój wiersz
                                Sprawozdanie w działalności wydawniczej naszego oddziału

                                                    Dominik Górny czyta swój wiersz.
                     Beata Patrycja Klary przekazuje pozdrowienia od poetów z Gorzowa Wlkp.


                                                                BPK recytuje swój wiersz
                                     Państwo Galasowie, realizatorzy cyklu "swobodnej myśli"

JBZ< lipiec 2016