piątek, 21 grudnia 2012

Hotel Angleterre


Jak na zawołanie odgłosy za oknem przypominające
dawną świetność, tyle że nocą, więc może to jest sen
lub wymysł dziecka we mnie, albo starca, który chce
się bawić w chowanego, w półmroku wielkiej galerii

ze stoiskami i salonem pękającym od perfum. A może
to śmierć w ten sposób kusi  nie bardzo przekonana
o mojej uległości. Niech jej ktoś podpowie, manekin
w garniturze tego nie zrobi, czeka aż mu wymienią

spodnie i sweter wiosną. Krótko noszą się moje myśli,
jeszcze krócej pragnienie, wyrazem tego jest język
szorstki dla podniebienia ale gładki dla kobiecej skóry.

Już jestem kupiony, widoczny czyjś palec wciskający
pin. Pauza, sprawdzenie pulsu, w kodzie odstępstwo:
jedna cyfra oszalała i pociąga za sobą pozostałe,
w tunel znaczeń w strukturę powiązań genetycznych.

wiersz z tomu pt. Hotel Angleterre, Okolica Poetów. 
Wydawnictwo Sorus w Poznaniu, 2012

   

zainteresowanym tomem podaję kontakt:  jerzybeniaminzimny@o2.pl  tel. 795 405 688 

Spotkanie poetyckie z Jerzym Beniaminem Zimnym

spotkanie, wieczór literacki
data:
16 kwietnia 2013 (wtorek)
godzina:
18:00
miejsce:

WiMBP Filia 2  mapa

adres:
Gdańsk, opata Jacka Rybińskiego 9 (Oliwa)
organizator:
WiMBP
bilety:
wstęp wolny
idę 

16 kwietnia (wtorek) o godz. 18:00 w Filii nr 2 WiMBP (Gdańsk-Oliwa, ul. Op. Jacka Rybińskiego 9) odbędzie się spotkanie poetyckie z Jerzym Beniaminem Zimnym, które poprowadzi Gabriela Szubstarska. Dąbrówka w Poznaniu.


21 V 2013 o godz. 1800 (wtorek)
Jerzy B. Zimny prezentuje swoje książki –
„Rubinosa”, „Hotel Angleterre”. Recenzja – Karol
Samsel.                                 Gdańsk Oliwa  16.04.2013

                                                                                                                                                                          

                                                    POZNAŃ  21.05.2013
  Komu bije dzwon?J.B. Zimny, Hotel Angleterre, Biblioteka Okolicy Poetów, Poznań 2012.


                Noc z 21 na 22 grudnia 1921 roku, a więc pięć lat przed wydaniem powieści Słońce też wschodzi, Ernest Hemingway spędził z nowo poślubioną żoną, Elizabeth Hadley Richardson, w pokoju nr 14 Hotelu Angleterre na Saint-Germain-des-Prés. „Hemingway loved Paris passionately, and he stayed at the Hotel d’Angleterre on many occasions after that” – to zdanie daje się łatwo odnaleźć w biuletynie hotelowym umieszczonym w sieci: www.hotel-dangleterre.com. Angleterre – czyli francuskie określenie Anglii: budynek miał zostać wzniesiony, a następnie oddany do użytku do 3 września 1783 roku – czyli do momentu przyjęcia Traktatu Paryskiego uznającego niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od tego czasu w Angleterre mieściła się siedziba Ambasady Brytyjskiej.
Do jakiego symbolu Angleterre mogłoby pretendować w tekście poetyckim, jaką potencjalną rzeczywistość ukrywałoby w chwycie parabolicznego skrótu? Niewątpliwie, w tomie Jerzego Beniamina Zimnego, uznanego poznańskiego poety, autora tomów wierszy Dystans (2008) oraz Rubinosa (2011), od lat noszącego się z zamiarem wydania obszernego tomu opowiadań pt. Gromnica, paryski hotel Ernesta Hemingwaya pełnił funkcję emblematyczną: jako figury życia i świata. Dom w Key West na Florydzie, w którym autor Śniegów Kilimandżaro strzelił do siebie z dubeltówki, byłby w tym dwubiegunowym, dychotomizującym ujęciu: antyświatem, kontremblematem, mówiąc zaś wprost: figurą samobójczej śmierci. Antynomie życia Hemingwaya, zasugerowane implicite przez Zimnego, warto rozważyć dokładniej: dom jest śmiercią, a hotel jest życiem, Key West jest rozpaczą, a Angleterre nadzieją – w ten sam sposób, w jaki A okazuje się A, jeśli jest B – czyli expressis verbis: swoim własnym szyfrem?

                Z Key West, miasteczkiem, w którym Hemingway odebrał sobie życie, związana jest jeszcze jedna opowieść osnuta wokół starej indiańskiej klątwy. Legendarne przekleństwo miasta-wyspy w paśmie Florida Keys oparte zostało o dawno żywione przekonanie o tym, że każdy z odwiedzających Key West będzie zmuszony do tego miasta powracać, zostanie przyciągnięty do niego z powrotem. Nie tylko zatem Key West okazuje się rozpaczą, a Angleterre – nadzieją. To zbyt mało, aby zaadaptować tragedię Hemingwaya do mikroświatów wierszy Zimnego. Niewątpliwie, potrzeba czegoś więcej, czego dostarczy, jak się wydaje, podanie o indiańskiej klątwie. Wyłącznie w jego świetle „jądro ciemności” (Key West) może ujawnić swój pełny, magnetyczny charakter, a nawet – dyspozycję do jakiegoś nadrealnego, szamańskiego oddziaływania. Angleterre na Saint-Germain-des-Prés w tym ujęciu pozostanie tylko nieudaną, ziemską próbą stworzenia „drugiej przestrzeni”, a przynajmniej – ślepym usiłowaniem porzucenia tamtego „jądra”. Odratowania się. Histerycznej nieomal ucieczki przed hipnotyzerem.

                Na wszystko jednak za późno. Hotel Angleterre Zimnego prześladuje motyw spóźnienia, jest on realizowany uderzająco wyraziście i ewidentnie kształtuje egzystencjalno-rozrachunkowy temat książki. Wbrew pozorom, niewiele w tym zbiorze stoicko-witalistycznego ukojenia, właściwego zarówno powszechnie znanym w literaturze „mapom starości” (takim, jak Mapa pogody lub Muzyka wieczorem Iwaszkiewicza), jak i zbiorom wierszy nieżyjących przyjaciół Zimnego, poetów kręgu poznańskiego, których sposobem artykulacji nasycił autor Zwrotnika Skorpiona swój tom (wśród innych: Ogrodowczyka, Mendyka oraz Babińskiego mógł inspirować się m.in. Rękami Marii Magdaleny Różańskiego). Wrócę jednak do motywu spóźnienia. Jestem głęboko przekonany, że w Hotelu Angleterre zyskało ono wymiar eschatologiczny, toteż jest dokładnie takie, jak późne narodziny w jednym z liryków Roberta Lowella: „Cóż gorszego jak słyszeć płacz późno zrodzonego dziecka?” .

Zimny potwierdza tę intuicję co najmniej w trzech wierszach z tomu za pomocą pseudo-figur wcześniaka i późniaka, oraz figury barda. Po pierwsze: „Wcześniak / wznosi toast późny, po którym wszystko wraca, / niezależnie czy dom to, czy dom wariatów” (Dolna Wilda), po drugie: „Ja na planie / w ostrzale promieni słonecznych, / spadnie deszcz pustynny, urodzi się poźniak / ten wiersz. Ostatnia strofa w rękach Pana” (Miłość na schodach), po trzecie wreszcie: „Ja, bard minionej epoki, stary w młodym, / byłbym dobrym wróblem po podaniu / ziarna, ale rzadko biegam i nie otrzepuję piór” (List do żyjących). Subiektywizm i izolacjonizm w liryce Zimnego w istocie dalekie wydają się od dialogizmu w empatycznych „wierszach ostatnich” Różańskiego: „idę po żużlu w dniu gasnącym / ja Ci wybaczam maszynerio ciemna / ja Twoje dzieci usynowię w cieniu, / zamiast na świecie, żyję w marzeniu” (***idę po żużlu…, RMM 2000). Czy oznacza to tym samym, że Zimny, pisząc w rzeczywistości o klątwie Key West, wyłącznie – ujmijmy to: sub specie aeternitatis, określił swój tom jako „tom dobrej nadziei” – jako rzecz o hotelu Angleterre?

                Prawdą wydaje się przypuszczenie, że w nowym tomie Zimnego nie znajdziemy jednej odpowiedzi na pytanie o tzw. dobrą nadzieję. Od tej konstatacji niewiele już do stwierdzenia mającego głosić, że eschatologia w Hotelu Angleterre jest systemem samosprzecznym. Zamiast pogodnej, neofranciszkańskiej summy w stylu Różańskiego mielibyśmy zatem otrzymywać od Zimnego antynomiczną rozprawę o pragnieniu życia i śmierci jednocześnie. Autor Białego goździka na śniegu nie jest już w tym tomie literackim eskapistą – takim, jakim pozostawał jeszcze w Dystansie: zbiorze o ucieczce od autocentryzmu; Hotel Angleterre nie reprezentuje bowiem liryki zaświadczającej o ucieczce od tanatocentryzmu: „Ze mnie już uszło / wszystko, mówi Mazurkowa, praczka / wszystkich brudów we wsi. Wcześniej / nie zejdę, bo kto będzie pana opłakiwał” (Wiosna na kliszy). Podobnie jak u starego Hemingwaya, u Zimnego narasta siła klątwy z Key West: jeśli „śmierć mirabelki”, temat pierwszy – stał się antycypacją tematu drugiego, „śmierci psa”, co jest tematem trzecim; innymi słowy: czym jest to Trzecie, większe od Drugiego w tym samym stopniu, w jakim Drugie jawi się jako większe od Pierwszego, powtórzmy jeszcze na inny sposób: czym jest Trzecie, które ma umrzeć? Jak rozpoznać nową kodę, jeśli usłyszeliśmy – zapytuje podmiot Zimnego – nie tylko kodę dawną, lecz także kodę kody?
               
W rozprawie na temat semantyki tzw. wierszy późnych jako kategorii historycznoliterackiej Teresa Kostkiewiczowa zauważyła, że „w utworach powstałych w schyłkowej fazie twórczości wielu autorów zaobserwować można szczególne napięcie między fascynacją dookolnym światem zewnętrznym, postrzeganym w całej jego zjawiskowej konkretności i wielobarwności, a dążeniem do wniknięcia w jego głębię, do poznania tego, co stanowi utajoną istotę materialnej rzeczywistości. W lirykach lozańskich, wierszach Słowackiego z lat ostatnich, a także w późnej poezji Norwida poetyckie obrazowanie odsyła tyleż do widzialnych i zmysłowo postrzeganych widoków i pejzaży (gór, skał, obłoków, jeziora, także ganku i zielonych łąk; rodzinnych pól, wonnych kwiatów, szkarłatu zorzy, girlandy żurawi; wypełnionego gośćmi salonu, akacji kołyszącej się w podmuchach wiatru, lampy lub świecy we wnętrzu sypialni, śliskiego bruku w Londynie), ile do sensów symbolicznych, uogólnionych, kierujących jakby ku pełniejszemu poznaniu” .   

                W świetle tezy Kostkiewiczowej, egzemplifikowanej m.in. lirykami lozańskimi i Vade-mecum, lirykę późną miałaby zatem cechować nie tyle „ośmielona wyobraźnia” (określenie Mariana Stali), co „ośmielone poznanie”, tj. poznanie uogólniające do poziomu samych uniwersaliów, nieuznające granic swoich dziedzin ani epistemicznych aporii. Choć niewątpliwie tom Zimnego sprawia wrażenie zbioru wierszy późnych, daleko mu do tego rodzaju śmiałości metafizycznej: „Coraz ostrożniej // używam słów, jakby w nich ukryta / była śmierć dookólnych żywotników” (Przezorność). Consummatum est kończące Hotel Angleterre jest równie mało satysfakcjonujące z perspektywy interesu poetów metafizycznych, okazuje się nim bowiem prosta, materializująca gnoma: „Wstęp do albumu, w którym nikt nie żyje, / musi być niewidoczny. / Jesteś po pile, / będziesz po obcęgach” (Krąg nieprzyjaciół). Metafizykę Zimnego, zredukowaną do substytutów materialnych lub infantylnych epifanii takich, jak „śmierć mirabelki”, wydatnie skontrastował głęboki, barokizujący rysunek Krzysztofa Schodowskiego. Z pewnością napięcie rozciągające się między światami Zimnego i Schodowskiego uwypukla rozliczeniowy charakter tej książki, a także – zawartą w niej i nieomówioną w tym studium, ukrytą unię: romantycznej młodości obrazu i klasycystycznej starości tekstu.   

Glosa:

Na wstępie zaznaczę: zdaję sobie doskonale sprawę z kompetencji krytyka literackiego, jednak jako historyk literatury dostrzegam również mankamenty tego warsztatu, wynikające z aspiracji krytyki literackiej do aktualności. Tzw. recepcja aktualna o wiele silniej odwołuje się do mechanizmów percepcji niż tradycyjna analiza i interpretacja. Krytyk literacki musi zatem pozostawać świadom faktu, że posługuje się tekstem o najsilniejszej mocy stereotypizacji, że wyznacza mit i figurę utworu oraz orientuje na nie wszystkie wypowiedzi autorskie. Możliwe nawet, że on, a nie historyk literatury, posiada najwięcej dyspozycji do ujednoznacznienia tekstu. Mitomaństwo? A jeśli właśnie to – de dicto, a także de re – jest faktycznie istniejącym ryzykiem w przygotowywaniu studium o utworze?

Celem mojej wypowiedzi na temat Hotelu Angleterre było odczytanie tomu Zimnego jako zbioru liryki późnej scalonej w hemingwayowskiej figurze tęsknoty: Angleterre miał w nim jawić się jako symbol dawnego, lepszego świata – wolnego od eschatologii i obsesji tanatycznych. Tak zinterpretowałem tom, który – jak wskazał w prywatnej rozmowie ze mną autor –  miał pozostawać z gruntu jesieninowski, a figurą samobójstwa Jesienina w hotelu Angleterre w Leningradzie – uzasadniać odniesienie do liryki zaangażowanej. Oto niektóre z uwag Zimnego:

„Hotel Angleterre jest wielką przenośnią, symbolizuje mój dom i kraj, w których zabija mnie poezja – w sposób naturalny, aczkolwiek kreacja jej ma nieść sugestię analogii do sytuacji, w jakiej znalazł się Jesienin, a nie Hemingway. Moi bohaterowie to ludzie współcześni, ludzie przegrani materialnie, ale nie duchowo, zawsze jestem blisko krzywdy i poniżenia, w wierszach jest to widoczne, np. w Dolnej Wildzie nie wiadomo, czy dom to, czy dom wariatów. Mówię o kraju, bo w tej formie bycia odczuwam wszystko, co się dzieje, eschatologia jak najbardziej, mit jak najbardziej, ale mój hotel jest w Poznaniu i wszędzie w kraju, gdzie dramat spowszedniał”.

Ujawnienie intencji autorskiej Zimnego wyostrza kontury problemu, który do tej pory pozostawał dla mnie „przezroczysty”. Co uczynić z dziełem literackim, które może mówić zbyt wiele w tym samym czasie? Czy tzw. dowolność wyboru strategii interpretacyjnych dla tekstu nie jest utopią, skoro można ją zanegować, przedstawiając alternatywę dwóch wykluczających się figur: w tym wypadku Angleterre Hemingwaya (figury liryki późnej) z Angleterre Jesienina (figurą liryki zaangażowanej)? Nie mam wątpliwości, że odczytanie tomu Zimnego zgodnie z tzw. linią hemingwayowską wzbogaciłoby jego książkę poetycką, jestem jednak przekonany, że ta interpretacja powinna pozostawać drugorzędna – do momentu, w którym nie zaistnieje obok tej pierwszorzędnej, jesieninowskiej: w pełni wyłożonej. Istnieje bowiem hierarchia egzegez, a nić wiążąca jedną egzegezę z drugą powinna uzmysławiać poprzedzanie i następowanie bloków interpretacji. Inaczej doszłoby przecież do chaosu języków, w planie ontologii literatury zaś: do upadku porządku logocentrycznego. Aby zrozumieć Angleterre Zimnego, należy – jak się okazuje – nie tylko wyprowadzić aż dwie semantyki (Jesienin-Hemingway), lecz także związać je tą a nie inną relacją pokrewieństwa.

Karol Samsel.
WIECZÓR W ARCE
JERZY BENIAMIN ZIMNY
i prezentacja Jego książki pt.
Hotel Angleterre


Spotkanie poprowadzi Karol Samsel
 
21 listopada 2013 r. (czwartek), godz. 18.00
Czytelnia MBP ul. Głowackiego 42
 
Jerzy Beniamin Zimny -
poeta, krytyk literacki, urodzony w Kargowej w 1946 r. Publikował wiersze w “Nadodrzu", “Nurcie”, “Literaturze”, “Frazie”, “Znaj, oraz w almanachach i antologiach. Wydał tomiki wierszy: Biały goździk na śniegu (1991), W sercu ciszy (2005), Dystans (2008), Zwrotnik Skorpiona (2009), Rubinosa (2011), Hotel Angleterre w 2012 r. W planach wydawniczych powieść: Gromnica. Piszę także eseje o poezji, krytykę, oraz recenzje, zarówno prozy jak i poezji. Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich.
Wstęp wolny
Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce przy wsparciu Samorządu Miasta Ostrołęki.

Ostrołęka: Poetycki wieczór z Zimnym

2013-11-21 19:35:49 (ost. akt: 2013-11-21 19:41:19)

Za nami kolejny czwartkowy Wieczór w Arce. Jego bohaterem, 21 listopada, był znakomity poeta, pochodzący z Kargowej k/Poznania - Jerzy Beniamin Zimny. Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Głowackiego zapełniła się miłośnikami liryki.

Jerzy Zimny opowiadał o swojej twórczości, ale wspominał również innych poznańskich poetów.
Jerzy Zimny opowiadał o swojej twórczości, ale wspominał również innych poznańskich poetów.
Autor: M.Pliszka
Poeta wydał już 6 tomików wierszy: „Biały goździk na śniegu” (1991), „W sercu ciszy” (2005), „Dystans” (2008), „Zwrotnik Skorpiona” (2009), „Rubinosa” (2011), „Hotel Angleterre” (2012). W Ostrołęce promował dwie ostatnie książki. - Tom „Dystans” jest dla mnie pewnego rodzaju drogowskazem. Taką poezję lubię. Zresztą on w ogóle przemawia do młodych ludzi. - mówił ostrołęcki poeta Karol Samsel, który poprowadził spotkanie. – Omawiany dziś „Hotel Angleterre” to tom wierszy o wysokiej temperaturze emocjonalnej, bardzo zaangażowany, zawierający charakterystyczny motyw spóźnienia. 

Jerzy Zimny opowiadał o swojej twórczości, ale wspominał również poznańskich poetów, którym – jak powiedział – należy się pamięć, m.in. Leszka Bakułę, Andrzeja Babińskiego, Wincentego Różańskiego, Andrzeja Ogrodowczyka. W kilku słowach opisał też nasze miasto. – Ostrołęka nie na darmo nosi miano jednego z najpiękniejszych regionów, stolicy Kurpi. Jestem tu po raz pierwszy. – przyznał poeta. – Ostrołęka zawsze kojarzyła mi się z kulturą ludową, przez całą podróż tutaj myślałem o wycinankach z papieru, które sam wykonywałem w szkole.

Organizatorami spotkania byli: Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce przy wsparciu Samorządu Miasta Ostrołęki.

mp


Przeczytaj cały tekst: Ostrołęka: Poetycki wieczór z Zimnym - Ostrołęka http://kurierostrolecki.pl/180134,Ostroleka-Poetycki-wieczor-z-Zimnym.html#ixzz2lOSmH2Sr

Jerzy Beniamin Zimny debiutował w 1970r. w piśmie studenckim “Merkury”. Poeta publikował wiersze w “Nadodrzu', “Nurcie”, “Literaturze”, “Frazie”, “Znaj, oraz w almanachach i antologiach. Wydał tomiki : Biały goździk na śniegu (1991), W sercu ciszy (2005), Dystans (2008), Zwrotnik Skorpiona (2009), Rubinosa (2011), Hotel Angleterre (2012 r). W planach wydawniczych powieść: Gromnica. Piszę także eseje o poezji, krytykę, oraz recenzje. Jego prace były niejednokrotnie nagradzane.

    Jerzy Beniamin Zimny promował swoja najnowszą książkę 'Hotel Angleterre ' w Ostrołęce. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej podczas Wieczoru w Arce. 


środa, 19 grudnia 2012

Liryczne oczyszczenie

Druga książka Krystyny Mazur, poetki ze Szczecinka zaskakuje niebanalnym przekazem faktów, przemyśleń nad tym wszystkim co się wydarzyło w życiu autorki, co mogło potoczyć się inaczej, nad tym czego nie było a być powinno, i nad wszystkim, co jest najbardziej istotne  nawet jeśli bywa gorzkie w skutkach, albo alternatywne w warunkach konieczności wyboru? I tutaj  podmiot funduje sobie swoistą terapię polegającą na oczyszczeniu, terapię liryczną, jakby odskocznię w świat oswojony wcześniej. ale nie oderwany od rzeczywistości, komparatywny raczej- na zasadzie wyrównania rachunku, zbilansowania zysków i strat natury emocjonalnej, skomplikowanej wydarzeniami i ich przeżywaniem. Niby oczyszczenie, a jednak dostrzegłem oszczędność prowadzonej terapii za pomocą języka, obrazy czarno-białe, mimo typowania kolorów, bo jakaż ma być prowincja poety? Megalopolis jeszcze nie dotarł tutaj w takim wymiarze aby przytłoczenie podmiotu było tak wyraźne jak krajobraz będący tłem dla wierszy, nasyceniem emocji ukrytej w wersach. Rozkładają się w nas małe miasteczka - mówi poetka, rozkładają się jak wszystko inne nie pielęgnowane, albo zastygłe w przyzwyczajeniach, tak oczywiste jak widok z okna, mijanie na ulicy znajomych, zawsze te same twarze, i czas wypełniony w taki sam sposób, monotonnie, czynności powtarzane i uczucie w zmienności nastroju. To wszystko w jakiś magiczny sposób odkłada się we wnętrzu podmiotu lirycznego, stąd konieczność oczyszczenia, w liryczny sposób, w tym przypadku niezwykle skuteczny: nie strawione resztki domowego ogniska znaczą drogę do nieba. Czyli poświęcenie, oddanie żony i matki, w jakiś sposób nie nagrodzone, w tej części stanowią przepustkę do nieba? Z tym wszystkim podmiot musi dać sobie radę, balast przeszłości jest do udźwignięcia ale są również niedostatki, coś czego oczekiwania nie dały rezultatu, a żyć bez tego się nie da? Wówczas takim zamiennikiem jest poezja, iluzoryczny azyl w którym można trwać w przekonaniu, że jest on zbawienny, bo powoduje zmartwychobudzenie: Nie widziała kolorów, dodawała zapachy i dźwięki. Zmieniała choreografie.  W rezultacie podmiot przyjął zasadę, że należy: witać nowy dzień tak jakby był jedynym w życiu.

Dawno nie czytałem tak wzruszającej liryki, liryki w której znajduję osobiste tropy, momenty w których uczestniczyłem jako świadek, bohater rzeczywisty uwikłany w sprawy przyziemne, a także w wymiarze emocjonalnym, reakcji na wydarzenia budzące rozpacz, załamanie i dochodzenie do równowagi? Jak długo będzie trwał ten proces nie wiadomo, pewne nawyki są mocno zakorzenione, i pewnie nigdy nie ustąpią: Na spacer z Maksem już nigdy...fizycznie. Mieścisz się we mnie, zmokniemy Maksiu. Przejmujące do głębi frazy, i jeszcze bardziej poruszające wyznanie: Jednak tracisz wszystko, zostaje w tobie droga, nie obok, nie gdzieś tam. Niewątpliwie chodzi tutaj o drogę wymoszczoną krzyżami, może nawet drogę krzyżową każdego z nas. Z każdym doznanym krzyżem ta droga pozostaje w nas niezależnie od światopoglądu, pojmowania naszej genezy, czy metod poszukiwania prawdy. Prawda której poszukuje Krystyna Mazur jest w niej samej, ale dociekać jej nie ma potrzeby, wiedza niczego nie zmieni, kolejne doświadczenia tylko utwierdzą w przekonaniu, że życie w blasku jest tylko namiastką szczęścia, zaś szczęście to tylko momenty, przebłyski z których należy się cieszyć jak dziecko, bo taka jest rzeczywistość. Każdego dnia, tak spontanicznie jakby ten dzień miał być dniem ostatnim.

Krystyna Mazur jest członkinią Klubu Poetyckiego Opal w Szczecinku. Wielokrotnie wyróżniana podczas konkursów, ma w dorobku wiele udanych imprez, festiwali poezji, pracuje w kulturze i ten związek wychodzi na dobre regionowi w którym nie ma tak wielkich możliwości zaistnienia czymś spektakularnym, a jednak poetce to się udało. A przecież ostatniego słowa jeszcze nie powiedziała. Kropka nad i pojawi się, jak mniemam, niebawem, bo wierzę w jej kolejną książkę, tak samo dobrą jak Detoks, i nie będzie to dalszy ciąg terapii oczyszczającej, lecz nowe dokonanie czegoś w rodzaju drzewka szczęścia, nie inaczej pojmuję sens koegzystencji codziennych zmagań z pisaniem poezji. Detoks mnie przekonał mimo, że wyżej cenię poezję lingwistyczną, nie wszystko musi płynąć tym samym korytem. Kwisy, która nie wiedzieć czemu tak przypadła do serca poetce w Szczecinku? Jedyny to sekret, nie wymagający ujawnienia. Zatem milczę jak grób?

Krystyna Mazur, Detoks, SAPiK w Szczecinku, 2012

Jerzy Beniamin Zimny       

poniedziałek, 17 grudnia 2012

W galaktyce poezjiJeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o poezję. Tak określił obecną sytuację liryki, jeden z moich przyjaciół. Zaskoczony wdałem się w spór, w moim przekonaniu merytoryczny, wyszło jednak na jego ponieważ rzucił mi tyle argumentów, że musiałem odpuścić. Facet czyta poezję od wielu lat, uczestniczy w spotkaniach autorskich, bywa także na znaczących imprezach, których jak twierdzi jest  coraz mniej, i doszedł do wniosku że trzeba będzie się z nimi pożegnać z uwagi na nudę, marazm, brak profesjonalizmu w organizowaniu takich spotkań. Skrzypek czy pianista jako przerywnik między wierszami to już prawie komedia jeśli na sali znajduje się najczęściej kilka, a już rzadziej- kilkanaście osób. Co jest tego powodem- pytam- stoisz z boku więc masz inne spojrzenie? Odnoszę wrażenie-  że najważniejsi są poeci, natomiast poezja jest tylko pretekstem aby taki czy inny autor pokazał swoje  nietuzinkowe oblicze. Najczęściej to oblicze  nie ma godnego uwagi wyrazu, a czytanie wierszy nawet przez osobę utalentowaną głosowo przyprawia nielicznych słuchających o błogi sen. Przez kraj przelewa się fala spotkań autorskich, organizatorzy prześcigają się w wymyślaniu haseł i nazw,  nawet kawiarnie wybierają o galaktycznych nazwach, im bardziej tajemniczo brzmi, tym lepiej. Inna sprawa  to nazwiska autorów, zachodzę w głowę skąd tyle bezimiennego bractwa, są też tacy co nie wydali jeszcze książki a już krążą po kraju w aureoli sławy, zdobywanej na portalach internetowych,  w sposób natrętny i wyzywający. Śmiech na sali czy płacz do rękawa w zaułku? Sam nie wiem jak to określić, i co z tego wyniknie na przyszłość. W jednym z wierszy Natalii Zalesińskiej znalazłem taki fragment: w empiku poezja graniczy z działem humoru, a dotknięcie ramion jest po to, aby nie zabłądzić w lawinie ze śmiechu. Nie mogę Natalii i przyjacielowi odmówić racji, tego roku uczestniczyłem w kilku spotkaniach autorskich, najczęściej wieje nudą, organizacja prawie żadna, osoby prowadzące spotkania nie posiadają odpowiedniego przygotowania, aparycji, predyspozycji wymaganych, zanudzają widownię nie gorzej niż sam autor. Nie rzadki jest też widok autora wtopionego w niski fotel, przestraszonego, nieśmiałego. Te czynniki z góry skazują na porażkę całe przedsięwzięcie. Zarówno prowadzący jak i autor odcinają się bezwiednie od widowni, najchętniej uciekliby z sali. Takie odniosłem wrażenie, i nie jest to pojedynczy przypadek. Chcę wierzyć że są miejsca gdzie to wszystko wygląda inaczej, ciekawiej i zachęca do odwiedzin?  Rozmawialiśmy także o większych imprezach, typu festiwale. Tutaj jest zdecydowanie lepiej, co nie znaczy, ze całkiem dobrze, pojawia się jednak profesjonalizm organizatorów, w każdym elemencie, ale w końcowym obrachunku widać jak na dłoni charakter towarzyski takich imprez. Nie jest tajemnicą, że o to właśnie chodzi. I dobrze, bo gdzie poeci maja się integrować,  czytanie wierszy przy takim audytorium jakim jest środowisko poetów, to splendor i zaszczyt. Chwała więc organizatorom i podziękowanie za wysiłek organizacyjny. Inna sprawa to pokłosie takich spotkań?  Wspólny almanach, może coś jeszcze spektakularnego? To się okaże w praniu mówiąc potocznie. Nie byłem w Kaliszu, mimo to wyrażam uznanie organizatorom festiwalu im. Wandy Karczewskiej. Tam przynajmniej pokłosiem jest arcyważne wydawnictwo, hołd oddany pisarce przez obecne pokolenie poetek z Kalisza i nie tylko. Piękna i potrzebna to książka, praca w nią włożona jest jakby zadośćuczynieniem krzywd wyrządzonych pisarce w przeszłości. W tym miejscu przytoczę jej słowa sprzed pięćdziesięciu sześciu lat: Słuchajcie jak w tej sali brzmią słowa zapomniane: sumienie, wina i kara, słowom tym przywraca się blask, jak obrazom starych mistrzów- barwy, ścierając z nich brud i fałsz.  Ironia losu, czy sprawiedliwość dziejowa?  Raczej to drugie, a ja skromnie przypisuję ten szlachetny czyn, dziewczynom z Kalisza,  autorom i wydawcom książki poświęconej Wandzie Karczewskiej.  

Jerzy Beniamin Zimny


czwartek, 6 grudnia 2012

Połączenia bez zakłóceń

Natalię Zalesińską wyłowiłem (dla siebie) na portalu Poezja Polska. Zrezygnowanej wobec niesprawiedliwych ocen poradziłem aby robiła swoje.  No i zaczęły się sukcesy, od Iwaniuka do Ratonia. Po drodze wiele wyróżnień i mogłoby się wydawać, że poetka popadnie w euforię, ale nic z tych rzeczy, dostrzegałem i nadal dostrzegam w jej postępowaniu stoicki spokój, pokorę wobec własnych sukcesów, skromność - cechy dzisiaj niezwykle rzadkie.  Połączenia, wiersze kontaktowe, zaczepne, niosące treści żywe i martwe, więcej tu nadziei aniżeli spełnienia, rozgoryczenie z nieodwracalnych zdarzeń i faktów jakie miały miejsce w otoczeniu poetki. Związane z codziennością (dramat, tragedia, przypadek, radość przez łzy, zrezygnowanie wobec koniecznego, nadzieja mimo utraty zdrowia, cierpienie) : coś  zrzuca czarne parasole, poluje na miłość. Świadomość nieuchronnego końca: a dziś jedynie wypada nam oszronieć przy Parku Przemijania. Pomieszczone w tomiku wiersze stanowią jakby ciąg połączeń komunikacyjnych bohatera lirycznego z czytelnikiem, nie przeszkadza tutaj ton wypowiedzi, a także treść związana z przeżyciami autorki, ponieważ wyczuwalny jest ich uniwersalizm. Wszystko może się zdarzyć, albo już miało miejsce w życiu każdego z czytających. Przeżyłam, przeżyłeś, lub przeżyjesz coś podobnego, albowiem mój autentyzm nie musi nikogo przekonywać. Daleka jestem od wszelkich kreacji, nie muszę zbierać argumentów z otoczenia ponieważ sama jestem argumentem, niepodważalnym- o czym świadczą moje przedmioty, środowisko i słowo obrazujące: niewyszukane, prawdziwe.  Zda się mówić Zalesińska.  I mówi dobitnie bez przejaskrawień, w sposób zrozumiały dla wszystkich, w sposób liryczny. Poruszająca to książka z wierszami, które stanowią jakby wykaz połączeń wszelakich, dokonanych już i możliwych do realizacji w przyszłości. Jest tutaj połączenia matki poprzez pępowinę z dzieckiem (niekiedy już martwym) połączenie ze światem zmarłych, bliskimi osobami, jest także śmierć kliniczna w następstwie wypadku, lub jej bliskość odczuwania. Jest nierozerwalne połączenie bohatera lirycznego z miastem, w otoczeniu kominów i dachów. I jedyne w swoim rodzaju połączenie z Bogiem, za pośrednictwem umarłych : umarli pukają od środka, wkładają swoje palce w usta śpiących. Śmierć bywa liryczna, pisze poetka na koniec i zapewnia że nie ma w niej fałszu ani przypadku, z wszystkim jesteśmy połączeni i mimo zdarzających się zakłóceń, najważniejsze informacje docierają bez szwanku. Niektóre z nich nosimy w sobie aby przekazać w genach, nie zawsze to się udaje ale w ostatecznym rozrachunku znajdują posłuch po tamtej stronie. Stąd połączenia bez zakłóceń.

Jerzy Beniamin Zimny       


Natalia Zalesińska, Połączenia, Grafpress, Olkusz 2012 na zlecenia Starostwa i Galerii BWA w Olkuszu.

środa, 28 listopada 2012

Nad wielką wodą

Szósty tom poezji Gabrieli Szubstarskiej zaskoczył mnie tytułem. Byłem przekonany, że poetka z Gdańska niczego nie ukrywała przed czytelnikiem w swoich poprzednich książkach. Może w Srebrnej grze,  nie pozwoliła swojemu podmiotowi zbytnio się odkryć, stąd w tytule gra, a teraz mamy drzwi, które poetka, zapewnia, że uchyliła. Czyżby? Mam wrażenie, że po raz kolejny stoję przed drzwiami i nikt z wewnątrz nie ma zamiaru mi ich otworzyć. Jakby lokatorka pozostawiła kartkę z napisem: nie wiem kiedy wrócę. Niby proste wyznania komunikatywnym językiem ale sam muszę sobie do powiedzieć sytuacje podmiotu, miejsce zdarzeń, sens pobytu w tym a nie innym miejscu: to mnie przytrafiło się morze, specjalnie morze. Albo: ołowiem wykrwawia się morze. Morze zdominowało tomik, wszystko co z nim związane, gorzkie jak sól, lotne i zagubione jak piórka wirujące w locie, spadające do stóp peelki. I nie wiadomo czy jest to radość z faktu pojednania z przyrodą, czy pierwsze oznaki przemijania wszystkiego z czym wiąże się młodość: nad morzem gasimy żal, mnie już prawie nie ma, tęczy wyrwano kolory, na niebie widnieje szczerba. Niespokojna to poezja, autorka przyzwyczaiła mnie do łagodności, pogodnych obrazów, stonowanych uczuć, dystansu do otoczenia, a tutaj za drzwiami napotkałem jesień człowieka zdominowaną przez sztormy, wszystko śpi zatopione w czerni.  Jest jeszcze coś, co mnie poruszyło do głębi- pojawiający się wątek dojrzałej, prze dojrzałej miłości, która bezwiednie, wzorem przyrody dogasa w sposób naturalny, w sposób podobny do opadających liści, odstępującej fali, odlotu ptaków. Nie ma w tym dramatu jest tylko świadomość podmiotu, który bardzo wnikliwie obserwuje otoczenie, nie może się pogodzić z odchodzącymi krajobrazami, z którymi jest związany na zawsze: kruszę się jak bryłka lodu, oszroniało nawet światło.  Po srebrnej grze, złocista gorycz porażki, ale nie do końca podmiot ulega rezygnacji, nadal przebija się fala optymizmu w postaci złudnych uniesień w bajkowej scenerii przywołanej jakby na ratunek, bo o to już tylko: ocalały jedynie drzwi wiszące na wygiętych zawiasach. Przemyślany tom, zaskakujący w przekazie, dopracowany jak zawsze graficznie, starannie wydana książka. A liryka Szubstarskiej? Leciutka jak piórko, sypka jak morski piasek. Szczera w przekazie.

Jerzy Beniamin Zimny

Gabriela Szubstarska, Uchyliłam drzwi, Wydawnictwo " Bernardinum" Pelplin, 2012

czwartek, 22 listopada 2012

Dożylnie dawkowany ogień.

Słona opłata za słowo, bardzo słona, za dotknięcie albo trochę krwi. Sylvia Plath nie jest duchową przywódczynią Gałkowskiej, co stwierdzam z pełną odpowiedzialnością. Raczej poznański poeta Andrzej Babiński, lecz nie we wszystkim, może tylko w pojmowaniu własnego losu, na który to sprzysięgły się wszystkie moce natury ludzkiej, tak dalece destrukcyjne, że nie ma punktu zaczepienia z czymś zbawiennym, normalnym- a już w słowach- bliskim ideałom, za które oboje są w stanie zapłacić najwyższą cenę. Babiński już ma to za sobą, natomiast Gałkowska jest dopiero na początku tej drogi, Tak sadzę. Poetka ma jednak inne zdanie na ten temat, bo o to: przebiera myśli jak niepotrzebne ubrania, układa w stos i pilnuje ognisk zapalnych, zapisanych stron, w butelkach mieszka dżin, o c a l e n i e?  No właśnie, ocalenie w przepadłym, destrukcyjnym - uosobienie baśniowego dżina, tu na padole wszystko, co zatruwa życie poetce jest szczególnym wzmocnieniem, ale istnieje także granica tej odporności, w pobliżu jej egzystuje poezja, biorąca na siebie wszystkie słabości poetki, jest też w pewnym sensie przeciw ciałem uodparniającym, czego nie było u Babińskiego: czy jest jednak coś, co mnie nie oddziela od tej ziemi? Co wywalczę to stracę, u Gałkowskiej jest jak najbardziej pożądane, żeby nie powiedzieć -konieczne jak tlen przy łapaniu oddechu. I woda- koniec tego a nie innego oddechu- bo jeśli przymierzać tutaj tocę - posłużę się nieprzeźroczystą Andrzeja Ogrodowczyka,  którą Gałkowska dopiero musi zrozumieć jeszcze nie gotowa na takie rozwiązanie, a już w nieświadomości swojej- bliższa niż by to się mogło wydawać. Nie imputuję tutaj niczego, raczej intuicyjnie próbuję rozważyć dalszy ciąg ziemskich tortur poetki (zamykania ust) a może czegoś więcej, w tym nieustannym kurczeniu się do rozmiarów drzazgi. W taki lub inny sposób: odpływam doskonale obca, pisze świadomie i ani myśli zrezygnować z roli zatraconej- lirycznej matki. Swoiste studium kobiety okaleczonej, pozbawionej niekiedy godności, co daje wyraz w wierszu wieża. To może być współczesna Wieża Babel, w której kobietę oprawia się jak rybę, nie potrzebuje głosu tylko ciała, dawno temu wyrwano jej język i wszystko co potrafi to przyjmować w siebie kolejne ostrza, symbole wycinane delikatną dłonią artysty. Nagrodzone piękno post factum, po wyrządzonej krzywdzie brzmi jak drwina czynowników w imię społecznego dobra, a może żarłocznego egoizmu, dla którego tylko ciało ma jakąś wartość a i tak po wykorzystaniu trafić musi na śmietnik fałszywie pojmowanej moralności.  Gałkowska myśli o stworzeniu świata bez słów, tak by istniał jedynie nieopisany kodeks poruszeń, tu nasuwa się pytanie czy możliwa jest poezja pozbawiona słów: nie napisałam wiersza byłam nim? Czyżby to była deklaracja akcesu do nurtu w którym życie i poezja to jedno? Możliwe ale trzeba jeszcze poczekać na kolejne sygnały ze strony poetki, potwierdzające to podejrzenie.

Dwadzieścia dziewięć wierszy (tylko tyle  i aż tyle) Od debiutu poetki upłynęło już sporo czasu, spodziewałem się sporej dawki wierszy. Nic z tych rzeczy, jakby na przekór powszechnemu traktowaniu publikacji, Gałkowska raczy czytelnika dopracowanymi tekstami. Nie ma tu przypadkowości, natłoku tekstów tzw wypełniaczy tomu, nie ma gadaniny, mentorstwa, pouczania, nie ma protez metaforycznych, nie ma dziwactw i proroctwa, jest ogląd i przegląd stanów i uniesień, jest mądrość człowieka doświadczonego, dystans do przedmiotu rozważań, i pokora której poetce jeszcze nie tak dawno brakowało. Pamiętam i teraz okazuję zdziwienie: od black crash do bianco piano dawkowane dożylnie, chłodnym słowem, ognistym w skutkach. Może to z mojej strony pean na wyrost, ale każdy kto zna wcześniejsze wiersze Gałkowskiej przeżyje przy lekturze toci coś zupełnie nowego. I nie jest to bynajmniej zabieg poczyniony przez redaktora tomu. To autorka sama jakby otrzęsła się z danse macabre. I które to danse macabre w przeszłości tak bardzo nas poróżniło.  Na koniec kilka kamyczków do ogródka, jeden kolorowy którego w toce zabrakło, drugi pachnący narcyzem, jakoś mi to: ja liryczne poetki w toce dopiekło, rozumiem sensowny ciąg wierszy, rozumiem autorstwo peela, ale dla równowagi przydałby się, co jakiś czas obcy podmiot, taki chwilowy oddech autora konieczny dla czytelnika. Trzeci kamyczek i zarazem ostatni  nacechowany emocjami, z umiarkowanym ładunkiem, jestem wręcz zdumiony wyrachowaniem poetki, chłodna Gałkowska, takiej nie znałem i teraz muszę być przygotowanym na wszystko z jej strony. Nie jest to różnorodność, jest to stałość zmieniająca oblicze, w rezultacie czuję się oszukanym przez peelkę, w dobrym tego słowa znaczeniu, dlatego warto zajrzeć do toci, tortur tam nie będzie, będzie tam dożylne dawkowanie ognia, który poetka straciła na rzecz swoich dzieci wierszy.

Jerzy Beniamin Zimny


Magdalena Gałkowska, Toca, Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej, Zeszyty Poetyckie Gniezno, 2012              
sobota, 3 listopada 2012

Triada egzystencjalna
Memoriał

Opowiem ci o poecie z czystym sumieniem
i brudem w życiorysie. Więc on nie wiedział
że pisze źle, o życiu tam za firaną dalej stąd,
o panach i piedestałach. Słowem zabrano mu

wszystko a przecież nie miał nic.  Podobnie
żyję w trawie, tak nazwany jest mój dom.
Dniami tylko pośród ptaków mam uznanie.
Wiedz, że będę niedługo niemową, niedługo

po mnie tylko krwawy ślad pozostanie.

Czy oczy są zawsze otwarte i dłoń podawana
czule. Niczego już nie opowiem martwy słowem.
 


Noc zadusznych

W moich snach wielkie poruszenie idą, coś zbierają
wynoszą, wskakują na moje plecy, nieszczęśnicy.

Nie otworzę oczu, nawet nad ranem, pięknie jest
przebywać pośród niezbawionych,  ciułaczy obcych
pacierzy, pięknie jest patrzeć jak pokornie czekają,
na coś, co nie zwiędnie, a tylko inaczej znaczy.

Gdyby im dać parę groszy, moje ubranie i buty
a także pisanie, odejdą i nie wrócą, zapomną nawet
że byli. Skromnie mi dzisiaj, wytracam bagaż  aby
przejść lekko. Z pustą dłonią przed bramą, na klucze.Pewność

Świece już tak nie dymią, kwiaty się nie żalą
skrzypek wybiera temat ostrożnie,
sterty śmieci wielokolorowe, głowy ubrane.

Nekropolia to pamięć, która znika za bramą,
wychodzimy bez śmierci, wychodzimy z modlitwy.

Moje kroki nie moja ulica,
mój dzień nie moje godziny,
mój wieczór, gdyby był prawdziwy.

Chcę dotknąć granicy, sprawdzić ukryte tętno
W glebie serce inaczej żyje.
W mroku jest inne światło.

Byłem, bo piasku w szkle już niewiele.piątek, 2 listopada 2012

Uwaga talent

MATEUSZ  DWOREK
Rocznik 1990. Absolwent UAM w Poznaniu prowadzi Zespół Fundacji Kultury Akademickiej. Nie posiada wielkiego dorobku ale ma wielki talent. Prowadzi w Poznaniu cykle spotkań poetyckich pod hasłem:  "Literufka".„wiersz pomiędzy nocą a porankiem”

niebo było niewidzialne jak powietrze w balonikach
czyste koszule jaśniały niczym żagle albo duchy, patrzyło
niebieskie drewno, dookoła roiło się od jeży i śmieci
wszyscy słyszeli dyszącego psa.

pod drzewami stały plastikowe krzesła i stoły
wyglądały jak wierne psy w pustych izbach
cała pustka świata zebrała się właśnie tam.

zbliżał się poranek,
niebo otwierało skubiąc wątłą zieleń.


 „mokry żużel kleił się do nas”


na skraju piaskownicy czuliśmy ostrą krawędź życia
w rogu mrówki turlały w pocie czoła  różowego dropsa,
białe strużki światła nakłuwały spocone ciała, każdego dnia
nabijaliśmy tuzin siniaków od biedy, my chłopcy z placu zbawiciela

tropiliśmy lody śmietankowe jak pocisk termolokacyjny
namierza asteroidę, na dorosłość nie było czasu chyba że
posłuży za podpałkę. sentencja tego wiersza: nieśmiertelność
choć naklejka na samochodzie wskazywała wręcz przeciwnie.


 „chłodniej”

tutaj jest zawsze chłodniej
pozwolisz, że zostawię ciebie za oknem
i odwrócę nocną lampkę, popatrzę na ścianę
o czym myślisz gdy patrzysz na mnie zasypiającego,
który właśnie nerwowo
przewrócił się na bok?

niech małe piekiełko zrobi się tobie na twarzy
podeprzyj podbródek, aż przyjdzie dzień
następny aż rzeczy poprzestawia, miejscami dotkliwie
i dźwięk będzie nieznośny w w tym pustym pokoju
ale go nie usłyszysz
i nie oderwiesz wzroku

moje ciało nie jest tu po to
żeby zakumplować się z twoim
Kinga Weronika de Walla


Kinga Weronika de Walla – poznanianka, absolwentka kulturoznawstwa i psychologii społecznej. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie skrzypiec i fortepianu. Realistka z odchyleniem romantycznym i nieustającym zachwytem światem, który przekłada się na twórczość. Należy do Koła Młodych przy poznańskim oddziale Związku Literatów Polskich. Uczestniczka wieczoru debiutów w ramach Festiwalu Poznań Poetów w 2013 roku. Jej wiersze były nagrywane dla audycji internetowego Radia Liryka. Debiut prasowy odnotowała na łamach kwartalnika „Okolica Poetów” (czerwiec 2013). Laureatka II nagrody w OKP „Erotyk na krechę” (luty 2014) oraz I nagrody w OKP wiersza klasycznego „O Buławę Marszałka” (październik 2014). Publikowała na stronach internetowych „Odry” oraz Polskiego Kulturalnego Podziemia. W wolnych chwilach gra na skrzypcach, rysuje pastelami i czyta książki.zbyt cicho na iluminację

gdyby nagle wszystkie latarnie
za oknami knajpy wybuchły
całą mocą światła, kłębiącego się
pod skorupą szkła grubego jak ta noc,
nikt nie pytałby o wartość energetyczną wyleczonej właśnie depresji.

Gdyby teraz zapadła ciemność, facet z naprzeciwka nie zdążyłby
poderwać kelnerki.  Jeszcze nie wie, że przypadek to nie wszystko,
a psychologiczna głębia kolorów jest co najwyżej wątpliwa.

To tylko martwa  gra. co z tego, że nie patrzysz mi w oczy,
 kiedy mówię  o miłości do dziwaków.

Niech coś pęknie, niech spełznie i rozwrzeszczy się
do białości, póki świat nie należy do nikogo.

Kacper Pietrenko


Kacper Pietrenko – ur. 02 VII 1991 w Krośnie nad Odrą. Autor utworów poetyckich.  Gitarzysta, perkusista i kompozytor utworów zespołu Krossen Other, który zagrał dotychczas kilkanaście koncertów w Zielonej Górze, Wrocławiu i Gdyni. Publikował utwory muzyczne nagrane samodzielnie w internecie. Nauczyciel języka angielskiego. Studiuje literaturę angielską na Uniwersytecie Zielonogórskim. W 2012 studiował literaturę angielską na Uniwersytecie Wileńskim
dłonie wszechświata

kobieta o włosach czarnych jak dłonie wszechświata
śni mi się po nocach rzuca we mnie łodygą kwiatka

jestem wtedy jak
matka wiecznie w trzecim miesiącu ciąży
chcę kochać to dziecko nie mogę go zabić
nie mogę go też urodzić

jej oczy tlą się jak dwa ogniska
na drugim brzegu wyschniętej rzeki
wspomnienie jak gałąź wrzucam do paleniska
i z bólem przymykam powieki

niekiedy idąc samotnie wśród tłumu
zobaczę twarz tak podobną do tamtej
lecz wiem że czarny opar rozumu
przesłoni wnet blask wyobraźni

***

w krainie do której zmierzam
na każdym krzaku rosną pąki złote i białe

krople porannej rosy
złoty blask rozrzucają

uchylę te wielkie żelazne drzwi
i wstąpię ponownie do wnętrza ogrodu

tam w szatę ze światła mą duszę odzieją
i ona nie zazna już głodu
Krzysztof Bielaszka

Krzysztof Bielaszka  –  rocznik '83, bloger i poczatkujący poeta, aktywista społeczny i kulturalny, żyje i pracuje we Wrocławiu. W swoich tekstach zajmuje się głównie opisywaniem relacji międzyludzkich w kontekście globalnej kondycji społeczeństwa oraz przemian, które w nim zachodzą. Prywatnie pasjonuje go sztuka miejska oraz jej wpływ na przestrzeń publiczną.Katabaza

Jak wygląda słowo, o którym zapomniałem?
Na zewnątrz dzieciaki spadają z huśtawek,
ja pamiętam teledysk o bardzo chorej pani,
podeszła, zapytała o papierosa, odeszła,
na zewnątrz dzieciaki spadają z huśtawek.

Kostium Iron Mana powinien być przeźroczysty,
pokazywać wszystkie fragmenty mechanizmu,
jak w zegarku w pudełku obok worka szronu.

Jak wygląda słowo, o którym
zapomniałem? Na zewnątrz
dzieciaki spadają z huśtawek.Madryt Atocha

Pepa usiadła na kanapie, włączyła telewizor, odczekała
do końca wiadomości, wyłączyła telewizor i zaczęła krzyczeć.

Pepa nie usiadła na bombie, ona w nią wsiadła i teraz czeka
aż pociąg się zatrzyma, drzwi się otworzą, ludzie zginą.Na trzy sekundy przed

Oto mężczyzna zabija swoje
sumienie i zjada je nad
studnią z tacki pełnej owoców.

W oczku wodnym dziewczynka
drapała od spodu lustro,
wirowała po skałach z pięści

nie wytrzymała prania.
Mikołaj Plank zmywa z siebie Babilon

I

Mikołaj ma trzy złote na karcie i to mu wystarczy
na wschód słońca, natręctwa oraz na bochenek chleba.
Na odpuszczenie sobie tego kraju to stanowczo za mało.

II

Przypomina mi rzewną piosenkę o starych butach i gitarze
ze szczęściem w tle. Mówi mi, że ją razem śpiewaliśmy,
dziś razem robimy niewiele, głównie palimy i pijemy.

Wspomina jeszcze wspólne rozmowy, potem tylko wspólne
milczenie, wreszcie wspólne nic, przez które przedzieramy się
jak przez wielkie morze, które się nam nie rozstępuje.

III

Mikołaj ma na koncie zbrodnię lecz on już się prawie wybaczył,
uwaga, on już się prawie wybaczył, odpuścił, wyczyścił i teraz
czeka na dzień kiedy to wstąpi w las, a las wstąpi w niego.Na trzy sekundy po

Mówią, że śmierć przybyła:
trakcje złamały traktory,
nie szemrzą już telefony, w
oknac nie było nikogo.

Wpisz w wyszukiwarkę: miasto
jak lej po bombie grzmi niczym
paciorki – kolorowe drony.Fragmenty z cudzego dysku

Ostatnio Bydlę się rozsiada wszędzie.

Czy niebo nad nami jest czyste?
bo prawie nie widać słońca
Czy niebo nad nami jest czyste?

Ziemia pod niebem jest brudna
pełna wirusów i błędów
ziemia pod niebem jest brudna

Dziś trzeba wywiesić koszule
i stracic ostatnią szansę,
doczekać pory monsunów

Dziś niebo nad nami pochmurne
system się zbiera na burzę


O czym się nie mówi

W nocy miałem sen o Heraklesie,
o dwunastu pracach, które miał wykonać

Gdzie nastąpiły wydarzenia prowadzące do chorób?

na wyspie Honsiu, w regionie Chūgoku, nad zatoką Hiroshima
w mieście w Japonii, regionie Kiusiu, prefekturze Nagasaki
w mieście w Indiach, w stanie Madhya Pradesh, na wyżynie Dekan
na wyspie w USA, w stanie Pensylwania, na rzece Susquehanna
w mieście Seveso, regionie Lombardia, prowincji Monza Brianza
w mieście w USA, stanie Nowy Jork, nad rzeką Niagara
w mieście na Ukrainie, obwodzie kijowskim, przy ujściu rzeki Usz
w mieście Tōkai, powiecie Naka, prefekturze Ibaraki
w USA, na wschód od Półwyspu Kenai, w zatoce Księcia Wiliama
w mieście Ōkuma, powiecie Futaba, prefekturze Fukushima


Wymykam się

Wymykam się na oszronione pole:

tam ktoś mieszka bądź bywa,
trudno określić czy rzeczywiście

nigdy się nie dowiedziałem,

że faktycznie istnieje.Patryk Nadolny


Nie ma zdjęcia poety i póki co nie będzie. Niech zaistnieje moja poezja- mówi- daję jej pierwszeństwo bo  ma więcej do powiedzenia aniżeli ja. Patryk Nadolny odmówił mi bliższych danych o sobie, wiem tylko, że mieszka w Stargardzie Szczecińskim, ma 20 lat i pisze poezję i prozę.  Tyle informacji o młodym poecie, zdecydowanie więcej mieści w sobie jego liryka, rzadki to przypadek dzisiaj kiedy celebrowanie własnego wizerunku jest środkiem do celu. Wątpliwego jak wszystko mierne wymagające medialnego natręctwa. Patryk Nadolny o sobie pisze tak: 

Pewnego razu znalazłem w piwnicy zbiór wierszy i piosenek Edwarda Stachury (z taką niebieską okładką, tam też były jego przekłady)i zacząłem czytać. Z czasem postanowiłem popróbować własnych sił w materii słowa. Innym razem przed świętami Bożego Narodzenia 2008 roku coś mnie (ni z gruchy i pietruchy) tchnęło i napisałem swoje chyba pierwsze tekścidło w życiu. Jego treść i forma pozostawiają wiele do życzenia, zresztą rękopis dawno zagubiłem. Wydaje mnie się, że można zaszufladkować moją osobowość artystyczną w kategorii: wiecznie poszukujący szczęścia w literaturze rozbitek albo początkujący (całe szczęście) wagabunda. Poza tym nazywam się Patryk Nadolny i na chwilę obecną mam 20 lat.


Patryk NadolnyMistrzowie nie wrócili po arkusz papieru
1.
Noc dłuży się na długość co najmniej rękawka,
ubrana w mięso w rzeźniach i hałdy powietrza.
Światło z lampki i głoski odchodzą w zaświaty,
zbiegają po języku jak piętro po piętrze.
Styks formatu A4 przepływa przez biurko -
ta konkretna, pod dachem, w tym akademiku,
chociaż znacznie ich więcej wybija tej nocy,
w klubach go-go, burdelach i ze szklanek z wódką.
Chłopak ślęczy nad kartką i trzyma długopis
zamiast wiosła, przewozi pety w popielniczce,
to co pisze jest ruchem pękającym w wiośle.
2.
Chłopak wgryza się w światło, obgryza paznokcie,
nieco później znajduję go we własnym ciele,
skulonego jak kundla, gdy na deszczu moknie,
w formie rzeźby, ogrodów, fotografii z duszą.
Nawet Charon powstydziłby się na pokładzie
metafor, słów, na których osadza się nałóg.
3.
Duchy przodków wyrzucam nad ranem do śmieci
i czekam do dwudziestej na nadejście nocy,
kiedy pytam sam siebie jak długo rozwijać
się będzie w białych plamach własna mapa ciała,
czy na niej znajdę przejścia graniczne, czy lekyt
to tylko moja głowa z myślami jak winiacz
i jak daleko dojdę wiedziony tę mapą?
Zwłaszcza kiedy sny biją pod kołdrą na alarm.
4.
W wyobraźni buduję jaskinie przy kawie,
chociaż gwiazdy nie spalą się niebem ze wstydu,
odkąd wziąłem za trwałe, bezpieczne ogniska.
Kiedy stoję na moście przepływam jak wyrzut,
ale z rzeką, samemu nie jestem wart wiele,
a tempus fugit krzepnie na rozciętym palcu.
Gdy piszę – wmawiam sobie, że jestem przy berle,
choć żebrzę, aby kiedyś mistrzowie wrzucili
pod język frazy, które powrócą jak ptaki
z zimnych wierszy, dalekich i pustych pałaców.
5.
Gdy piszę – wers z osobna piętrem Wieży Babel,
pisać nie ma własnego powrotu: wypisać,
jako odejść, wyczerpać, odwrócić bieg zdania?
Zwłaszcza kiedy zatrzaśnie się między piętrami
źródłosłów – winda język wioząca w otchłaniach.Maciej
Filipek

Maciej Filipek i pochodzi z Lubelszczyzny. Mieszka w delcie rzeki Wisły i Wieprza- miejscowość Dęblin, słynącej z lotniczej szkoły. Ma 30 lat, na co dzień zajmuje się pracą związaną z lotnictwem, studiuje również na Akademii Wychowania Fizycznego (nauczyciel wychowania fizycznego). Ma żonę i synka. Z poezją jest związany odkąd ukończył szkołę średnią, czyli jakieś 12 lat. Pierwsze teksty jednak się nie zachowały- ich miejsce było w koszu na śmieci, a pisanie po prostu porzucił. Do pisania powrócił ok. roku 2010, ale również nie było to nic poważnego, do momentu kiedy: jak wyznaje:, przypadkiem wysłałem swój tekst na ogólnopolski konkurs “Czerwona Róża dla Niej” im. Ireny Golec, dostałem wówczas wyróżnienie. Nie wiem, czy jest się czym chwalić, bo na drugi z konkursów wysłałem wiersz jako…moja żona (sic!). Był to konkurs na Jej uczelni, ale stawka uczestników i jury było przyzwoite. Małżonka, czyli ja, zajęła III miejsce i otrzymała niemałą nagrodę za to :) Jak widać, widocznie moje własne nazwisko jest jakieś niefartowne i dlatego postanowiłem publikować jako Krzysztof Grzebiliszewski (moje imię z Bierzmowania, a nazwisko panieńskie żony) :) Oprócz poezji interesuję się historią, szczególnie tą od III zaboru do końca II wojny światowej. Z racji tego, że moja żona jest prapraprawnuczką błogosławionego i pochodzi z bogatej, jeśli chodzi o kontekst historyczny, rodziny- ja mogę się dodatkowo napawać wydarzeniami sprzed kilkudziesięciu lat. Mamy pełno pamiątek, listów- np. bogata korespondencja babci mojej żony z jej ówczesnym narzeczonym Zbigniewem Safjanem (napisał scenariusz do “Stawki większej niż życie”), czy chociażby kilkadziesiąt listów z Auschwitz (żony pradziadka) . Mogę więc namacalnie uczestniczyć w tamtym życiu, co również wykorzystuję w swojej wyobraźni, twórczości


Nasi tu byli
Tam ich nie szukaj, tam lecą żurawie,
Powinienem był wywróżyć z dłoni- dokąd
możemy dotrzeć na liściu. Mówiłaś,
te z wierzby są najdłuższe. Wystarczy, że
dmuchniesz, a dotkniemy brzegu. Albo 
wnikniemy w kałużę tak głęboką jak stąd
i z powrotem. Jeden po drugim znikają psy.
Ptaki boją się pić, przykładam ucho- cisza.
Najwidoczniej zawyło tuż przedtem.
Państwo Stelmaszkowie powinni być bezpieczni
w pudełku po zapałkach z czarnym kotem.

Nie ma śladu, kręgi się rozeszły.
Zapachniało siarką.

Marta Raczyńska

Marta Raczyńska pochodzi Z Gąsawy na Pałukach, ma 22 lata. Drugim domem dla niej jest Kraków, gdzie studiuje archeologię i etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze próby pisarskie (które zresztą uważa za niewarte uwagi) miały miejsce około 5 lat temu; po niedługiej przerwie do poezji wróciła wraz z rozpoczęciem studiów, a więc przed trzema laty. Inspiracje czerpie z malarstwa, filmu, kultury ludowej, starożytności; większość jej tekstów stanowi odzwierciedlenie tego, czym pasjonuje się na co dzień. Miłość do czasów zamierzchłych, fascynacja folklorem, mitologią – między innymi to właśnie one sprawiają, że chwyta za pióro. Ogromny wpływ wywierają na nią również wspomnienia z dzieciństwa, spędzonego w malowniczej wsi – do dziś pamięta odkrywanie otaczającej ją przyrody; lasów, podmokłych łąk wraz z ich mieszkańcami. Doskonale pamięta dom rodzinny, ze wszystkimi jego zakamarkami i pełnym tajemnic strychem. Cieszy się, że udało jej się znaleźć sposób na to, by obrazy zapamiętane z najwcześniejszych lat nie umykały w prozie codziennego życia.

W wolnych chwilach zajmuje się rysunkiem, gra na gitarze, poczytuje poezję i prozę. Z ulubionych autorów: Bursa, Bryll, Grochowiak, Brodski, Iwaszkiewicz, Myśliwski, Schulz, Witkacy, Gogol…

Nie ukrywam, że Marta Raczyńska jest jednym z największych talentów jaki pojawił się w ubiegłym roku. Skromna, pracowita, pisze poezję najwyższych lotów. Nie wątpię że jej debiut  będzie zauważony, czytałem kilkanaście tekstów i jestem pod wielkim wrażeniem. 


Kompozycja z otwartym oknem
Zresztą to nie był finał, to była uwertura. *

Słońce zlizało zimę z dachów. Nic więcej.

Mieliśmy parę gwoździ i drewno kruche niczym
czerstwy chleb. Tak mało nas było, choć każdy wieczór
zbierał czyjeś cienie z poszycia. Nie uwierzysz, tatku,

mijał rok, a modlitwy wciąż niosły zapach krochmalu.
O świcie sen-jaszczurka wpełzał pod kamienie;
ciążył na skroniach, niedośniony jeszcze.

Kiedy nadszedł maj, koła wrzynały się w błoto,
w żywą ranę. Dwie mile, droga u stóp miasta, twierdzy.
To w maju przyjechał stryj. Prosto z Davos. Wiecznie

z papierosem w ustach. Całował piersi Maliny i moje
włosy. Trzeciego dnia zwieźli fortepian, czarny jak śmierć,
mogiła matki po roztopach. Brzezina pęczniała w deszczu.

Nie wiem, co dalej. Baby mówią, że pogoda.
Mamy dwa krzyże i okno otwarte na oścież; powiało
od wschodu i mówią, wyschnie – gościniec, ściana,

grób. Jeszcze sny nie te. Ale kiedyś zelżeją.* J. Iwaszkiewicz, BrzezinaGabriel OjrzanowskiGabriel Ojrzanowski pisze o sobie tak: właśnie jestem w trakcie wydawania debiutanckiego tomiku, który niebawem ukaże się w Miniaturze, a i szykuje mi się nowy materiał, ale o tym będę myślał później. Cóż, nazywam się Gabriel Ojrzanowski, hehe, mam 21 lat obecnie mieszkam w Krakowie, aczkolwiek urodziłem się na Mazurach a wychowałem w małej, prowincjonalnej mieścinie na południu Polski, ściślej w Muszynie, co zresztą bardzo sobie cenię. W przyszłości chciałbym zostać Cyganem. Tyle młody poeta. Pragnie w przyszłości  zostać innym etnicznie człowiekiem, poeta może wcielić się w każdą osobowość, Gabriel, co nie jest wykluczone, swoim lirycznym wędrowaniem znajdzie się w obszarach do których poezja jeszcze nie dotarła, albo ma ograniczony dostęp. Zwodniczy Cygan Gabriela przybliży nam klimat jakiego dotąd nie poznaliśmy, nie jest to deklaracja na wyrost, takie pierwiastki dostrzegam w jego pisaniu. 
Oscillococcinum


Najbardziej wyszukane słowa kryją się pod językiem,
lecz nie sposób wydobyć ich znaczenia na wierzchnią
stronę mowy. Choćbyś przewracał oczami, gryzł zęby
i lizał, lizał użebrzone sklepienie nieba, najbardziej

wyszukane słowa, zawsze pozostaną w ukryciu
najgłębszych zaciemnień języka.

A nawet, gdy przyjdzie ciekawski pan doktor i powie:
"zrób aaaa, koniuszkiem języka zestrzel czerwień wargi"
(bo po pracy zajmuje się czynnie poezją i to tak na poważnie
-więc nie ma z czego robić sobie podśmiechujek)

A nawet, gdy przyjdzie ciekawski pan doktor i nic nie powie
tylko ten język ci, mówiąc brzydko, upierdoli, ( bo, właśnie
jest w pracy, więc na próżno szukać metafor) i tylko cmoknie,
mlaśnie, kąt ten obróci- to nic nie zobaczy prócz piany,

bo, słowa z głębin języka rozpuszczają się szybciej,
niż przekonanie, wiara, ciekawość w oczach ofiary,

niż wszystko inne.
Arkadiusz Kwaczek

Pisze o sobie krótko: mam 23 lata, szukam wiedzy, poezji, inspiracji i czytelników. Jest przed debiutem książkowym, publikuje głównie w internecie, zdradza nieprzeciętny talent, wgłębia tajniki wiedzy przy boku starszych kolegów. Wzorów do naśladowania unika, pragnie na swój sposób ogarnąć poetycki warsztat, dotychczasowe próby wyartykułowania własnego stylu przynoszą efekt. Czytałem niedawno teksty które znajdą się w debiutanckim tomie, i mogę powiedzieć, że jest to poezja nacechowana polotem, mimo niedużego doświadczenia podmiotu, emanuje dojrzałym spojrzeniem na wszystko będące przedmiotem dociekań. Podmiot zachowuje dystans, niekiedy wciela się w inną postać aby uwiarygodnić swoje położenie, zarówno w czasie jak i miejscach obcych, nigdy dotąd nie poznanych. To zrozumiałe. Poeta z Warszawy, ma szansę zaistnieć także jako prozaik, dał już temu dowód pisząc małe formy nacechowane liryzmem, niebanalne w przekazie     


Dziewczynka z shamisenem

dziewczynko z shamisenem, nie zaciskaj zbyt mocno
plektronu w swojej drobnej dłoni. niech trzy struny
nie redukują jeszcze świata do dźwięków płaczliwych
jak skrzypce, a skrywanej miłości do głodu

kiedyś będziesz jakby czwarta żyła instrumentu
- cała z nylonu, lecz dźwięk, który wsiąknie w skórę
nie wypłucze cię z dokonanego wyboru

dziewczynko z shamisenem, popatrz na morwę w ogrodzie
kiedyś jej owoc ubierze cię w kimono, a ty oddzielisz
ciało od kobiety, naprężysz struny, zaśpiewasz o miłości
o tym jak czarne włosy dojrzewają nocą