piątek, 18 maja 2012

Archiwum( prasa)Miesięcznik Literacki   1-5/1982  ( Marek Hłasko,  Anna Janko, Janusz Styczeń)
Poezja  8/1984  (Babiński, Żernicki, Grochowiak nieznany)
Poezja  12/1980   (O natchnieniu)
Poezja  5/1989  (Rock, Wysocki, Krzyk Marsjasza)
Odra   3/1987  ( Sławomir Magala: O literaturze Feministek)
Poezja  3/1984  (Seria czterdziestolecia I, Ci którym sie udaje)
Miesięcznik Literacki  7/1980  (Kazimierz Ratoń, wiersze. Stanisław Brucz-zapomniany poeta nowe sztuki)
Poezja 4-5/1987  (Emigranci)
Poezja  2/1989  (Rózewicz, Jerzyna, WJP 88)
Poezja  1/1984  ( Śmierć clocharda, Kazimierz Ratoń)
Poezja  10/1987  ( Aleksander Błok)
Poezja  9/1976  ( Nowe dorzecza)
Poezja  9/1977  (Książka poetycka)
Poezja  9/1982  (Niemen,  Stachura, Chorążuk)
Poezja  7/1977  (STRUGA 77)
Poezja  10/1977  (LX, poeci rosyjscy, przekłady)
Poezja  9/1978  (Mój wiersz)
Poezja  1/1977  (Norma dnia i pasja nocy)
Poezja  2/1982  (Współczesność 25, Potęgowanie dramatu)
Poezja  10/1978
Poezja  3-4/1982  (Demony propagandy, Wstęp do opisu choroby)
Poezja  12/1977  (Suplementy)
Poezja  1/1981  ( Listy poetów)
Poezja  7/1982  (Zacząć krucjatę moralną od siebie)
Poezja  1/1983  (Warszawa-miejsce poezjotwórcze)
Poezja  1/1979  (Sztukmistrze)
Poezja  6/1976  (Konkretna)
Poezja  1/1982  (Bacz by poeci twoi nie kłamali, Finowie)
Poezja  8/1983  (Przefrunęło z Brzechwą)
Poezja  10/1988 (Żywioł poezji)
Poezja  9/1987  (Nobel 86)
Poezja  4/1976  (Uczestnictwo)
Poezja  11/1980 (Warszawianka 150)
Poezja  9/1981  (Poetes maudits)
Nowy Wyraz  12/1978  (Jan Rybowicz, jak zostałem pisarzem)
Odra  5/1977   (Rafał Wojaczek, Listy)
Poezja  1/1987  (Harasymowicz)
Poezja  2/1978  (Bez tematu)
Poezja  7/1983  (dzisiaj)
Poezja  7-8/1986  (Secesja)
Poezja  10/1982  (Ciemne światło, Wat i inni)
Odra   1/1977
Odra   4/1977
Odra   2/1978
Odra   12/1983
Odra   2/1977
Poezja  6/1980  (O wolności wiersza)
Poezja  3/1977  (Orientacje)
Poezja  12/1976  (Bez tytułu
Odra   10/1977
Odra    6/1977
Poezja  7-8/1976  (Pokolenie współczesności)
Poezja  11-12/1982  ( Od Iłły do Wojaczka, Antologia)
Miesięcznik Literacki   5/1979
Nowy Wyraz  1/1979   (Frank O Hara w przekładach Piotra Sommera)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz